logo Facebook
 

Zaświadczenia dotyczące uproszczonych planów urządzenia

lasu bądź inwentaryzacji

"UWAGA: Informujemy, że zaświadczenia są wystawiane właścicielom sprzedawanych nieruchomości bądź kupującym, którzy przedstawią przedwstępną umowę kupna – sprzedaży pn - pt, w godz. 8.00 - 14.00

W związku z obowiązkiem wydawania przez Zakład Lasów Poznańskich (ZLP) zaświadczeń dotyczących, stwierdzenia faktu, że dane działki geodezyjne nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu bądź decyzją Prezydenta Miasta Poznania określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. ZLP zamieszcza wzór wniosku o wydanie takiego zaświadczenia (do pobrania w dolnej części strony). Jednocześnie informujemy, że wydanie dokumentu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł za zaświadczenie oraz 17 zł za pełnomocnictwo. Termin rozpatrzenia wniosku 7 dni. Zaświadczenia wydawane są dla działek w granicach Miasta Poznania, organem odpowiedzialnym za wydawanie zaświadczeń w powiecie poznańskim jest Starosta Poznański (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa) ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Dane do przelewu:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań,
PKO Bank Polski S.A.
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
Tytuł wpłaty: zaświadczenie – (nr działki).

Wnioski można składać osobiście, listownie bądź elektronicznie (wypełniony skan wniosku wraz z potwierdzeniem wniesionej opłaty). Wszelkie pytania prosimy kierować do Sekretariatu ZLP, nr tel.: 61 833 18 86 lub 61 877 45 15

Wnioski należy przesyłać na adres:
Zakładu Lasów Poznańskich, ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań
zlp@zlp-poznan.pl

WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE - do pobrania w .pdf

WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE - do pobrania w .doc