logo Facebook
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024


wersja 1

Zamieszczony w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 03.01.2024 nr 2024/BZP 00004644/01/P


1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne:

Pozycja planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielania zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Informacje dodatkowe Informacja na temat aktualizacji
1 2 3 4 5 6 7

1 - R O B O T Y   B U D O W L A N E

1.1.1 Modernizacja szatni ul. Wiankowa 1A Zamówienie udzielane jest w trybie podstaowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 350.000,00 PLN II kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne
1.1.2 Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Zamówienie udzielane jest w trybie podstaowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 150.000,00 PLN III kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne
1.1.3 Drogi rekreacyjno - przyrodnicze Doliny Cybiny Zamówienie udzielane jest w trybie podstaowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 150.000,00 PLN II kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne

2 - D O S T A W Y

1.2.1 Zakup ciągnika z osprzętem Zamówienie udzielane jest w trybie podstaowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 250.000,00 PLN II kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne
1.2.2 Zakup drzew Zamówienie udzielane jest w trybie podstaowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 400.000,00 PLN I kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne
1.2.3 Sukcesywna dostawa paliw przy użyciu kart bezgotówkowego tankowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstaowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 250.000,00 PLN IV kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne

3 - U S Ł U G I

1.3.1 Zielone Fyrtle Niech połączą nas drzewa Zamówienie udzielane jest w trybie podstaowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 130.000,00 PLN II kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022


wersja 1

Zamieszczony w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 24.01.2022 nr 2022/BZP 00031836/01/P


1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne:

Pozycja planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielania zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Informacje dodatkowe Informacja na temat aktualizacji
1 2 3 4 5 6 7

1 - R O B O T Y   B U D O W L A N E

1.1.1 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny Zamówienie udzielane jest w trybie podstaowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 2.200.000,00 PLN II kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne
1.1.2 Drogi rekreacyjno-przyrodnicze Doliny Cybiny Zamówienie udzielane jest w trybie podstaowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 440.000,00 PLN II kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne
1.1.3 Leśniczówka Naramowice (wykonanie modernizacji placu zabaw oraz budowa ścieżki edukacyjnej) Zamówienie udzielane jest w trybie podstaowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 335.000,00 PLN III kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne
1.1.4 Zmiana konstrukcji mostków (odbudowa) na Dębinie 1 szt. Zamówienie udzielane jest w trybie podstaowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 570.000,00 PLN I kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne

2 - U S Ł U G I

1.2.1 Wykonanie planu urządzania Lasu na lata 2023-2032 Zamówienie udzielane jest w trybie podstaowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 405.000,00 PLN I kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021


wersja 1

Zamieszczony w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 20.01.2021 nr 2021/BZP 00001804/01/P


1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne:

Pozycja planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielania zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Informacje dodatkowe Informacja na temat aktualizacji
1 2 3 4 5 6 7

1 - R O B O T Y   B U D O W L A N E

1.1.1 Zmiana konstrukcji mostków (odbudowa) na Dębinie 1 szt. Zamówienie udzielane jest w trybie podstaowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 407.000,00 PLN I kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne
1.1.2 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny Zamówienie udzielane jest w trybie podstaowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 150.000,00 PLN I kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne

2 - D O S T A W Y

1.2.1 Zakup nowego pojazdu dostawczego na paliwo CNG i samochodu dostawczego (używany) Zamówienie udzielane jest w trybie podstaowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 170.000,00 PLN I kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne
1.2.2 Zakup podnośnika koszowego Zamówienie udzielane jest w trybie podstaowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 211.000,00 PLN I kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne

2. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne:

Pozycja planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielania zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Informacje dodatkowe Informacja na temat aktualizacji
1 2 3 4 5 6 7

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W ZAKŁADZIE LASÓW POZNAŃSKICH NA ROK 2020

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówieni publiczne
1. Rozbiórka pozostałości budynku przy ul. Słupskiej 75 w Poznaniu.
Robota budowlana
170.700,00
Przetarg nieograniczony
II kwartał 2020
2. Rozbiórka pozostałości budynków na terenie byłej szkółki- obręb Krzyżowniki w Poznaniu.
Robota budowlana
650.400,00
Przetarg nieograniczony
II kwartał 2020

III Korekta do planu zamówień publicznych na rok 2019

w przedmiocie z lp. 2 wykreśla się treść w całości, z lp. 3 zmianie uległ termin wszczęcia postępowania oraz dopisuje się poz. 5.

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówieni publiczne
1. Dostawa profesjonalnej rębarki do gałęzi
Dostawa
178.800,00
Przetarg nieograniczony
I kwartał 2019
2. Budowa placu zabaw na terenie RO Krzyżowniki – Smochowice
Robota budowlana
153.642,00
Przetarg nieograniczony
II kwartał 2019
3. Zmiana konstrukcji mostków szt. 2 (odbudowa) na Dębinie w Poznaniu
Robota budowlana
244.000,00
Przetarg nieograniczony
II kwartał 2019
4. Opracowanie dokumentacji technicznej i programu działań wraz z oceną przepływów i stanu technicznego zbiorników oraz propozycjami odtworzenia i zwiększenia zdolności retencjonowania wody na leśnym odcinku rzeki Cybiny w Poznaniu
Usługa
160.000,00
Przetarg nieograniczony
I kwartał 2019
5. Zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego typu „doka” z instalacją CNG oraz dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, fabrycznie nowego z 2019 roku.
Dostawa
132.500,00
Przetarg nieograniczony
II/III kwartał 2019

II Korekta do planu zamówień publicznych na rok 2019

W planie zamówień publicznych na rok 2019 dopisuje się 3 pozycję:

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówieni publiczne
1. Dostawa profesjonalnej rębarki do gałęzi
Dostawa
178.800,00
Przetarg nieograniczony
I kwartał 2019
2. Zmiana konstrukcji mostków szt. 2 (odbudowa) na Dębinie w Poznaniu
Robota budowlana
244.000,00
Przetarg nieograniczony
II/III kwartał 2019
3. Opracowanie dokumentacji technicznej i programu działań wraz z oceną przepływów i stanu technicznego zbiorników oraz propozycjami odtworzenia i zwiększenia zdolności retencjonowania wody na leśnym odcinku rzeki Cybiny w Poznaniu
usługa
160.000,00
Przetarg nieograniczony
I kwartał 2019

Korekta do planu zamówień publicznych na rok 2019

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówieni publiczne
1. Dostawa profesjonalnej rębarki do gałęzi
Dostawa
178.800,00
Przetarg nieograniczony
I kwartał 2019
2. Zmiana konstrukcji mostków szt. 2 (odbudowa) na Dębinie w Poznaniu
Robota budowlana
244.000,00
Przetarg nieograniczony
II/III kwartał 2019

Plan Zamówień Publicznych


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W ZAKŁADZIE LASÓW POZNAŃSKICH NA ROK 2019

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówieni publiczne
1. Dostawa profesjonalnej rębarki do gałęzi
Dostawa
178.800,00
Przetarg nieograniczony
I kwartał 2019
2. Budowa placu zabaw na terenie RO Krzyzowniki – Smochowice
Robota budowlana
153.642,00
Przetarg nieograniczony
II kwartał 2019
3. Zmiana konstrukcji mostków szt. 2 (odbudowa) na Dębinie w Poznaniu
Robota budowlana
244.000,00
Przetarg nieograniczony
I kwartał 2019

Korekta do planu zamówień publicznych na rok 2018


Zakład Lasów Poznańskich nie planuje udzielenia zamówień publicznych

w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych.


Plan Zamówień Publicznych


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W ZAKŁADZIE LASÓW POZNAŃSKICH NA ROK 2018

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówieni publiczne
1. Budowa placu zabaw na terenie Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo
Robota budowlana
203.252,00
Przetarg nieograniczony
III kwartał


Pan Zamówień Publicznych


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W ZAKŁADZIE LASÓW POZNAŃSKICH NA ROK 2017

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne
1.
Remont istniejących i budowa nowych obiektów budowlanych związanych z trasami edukacyjno-turystycznymi leśnictwa Antoninek.
Robota budowlana
907.090,00
Przetarg nieograniczony
I kwartał
2.
Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania
Dostawa
665.700,00
Przetarg nieograniczony
I kwartał


Korekta

PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W ZAKŁADZIE LASÓW POZNAŃSKICH NA ROK 2017


W przedmiocie z lp. 1 i 2 zmianie uległ termin wszczęcia postępowania

oraz orientacyjna wartość netto w zł

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówieni publiczne
1.
Remont istniejących i budowa nowych obiektów budowlanych związanych z trasami edukacyjno-turystycznymi leśnictwa Antoninek.
Robota budowlana
841.660,00
Przetarg nieograniczony
II kwartał
2.
Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania
Dostawa
452.602,00
Przetarg nieograniczony
II kwartał


Korekta II

PLANU ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH W ZAKŁADZIE LASÓW POZNAŃSKICH NA ROK 2017


W przedmiocie z lp. 1 zmianie uległa orientacyjna wartość zamówienia, w przedmiocie

z lp. 2 zmianie uległ termin wszczęcia postępowania.

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówieni publiczne
1.
Remont istniejących i budowa nowych obiektów budowlanych związanych z trasami edukacyjno-turystycznymi leśnictwa Antoninek.
Robota budowlana
612.350,00
Przetarg nieograniczony
II kwartał
2.
Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania
Dostawa
452.602,00
Przetarg nieograniczony
III kwartał


Korekta III

PLANU ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH W ZAKŁADZIE LASÓW POZNAŃSKICH NA ROK 2017


W przedmiocie z lp. 1 i 2 zmianie uległ termin wszczęcia postępowania.

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówieni publiczne
1.
Remont istniejących i budowa nowych obiektów budowlanych związanych z trasami edukacyjno-turystycznymi leśnictwa Antoninek.
Robota budowlana
612.350,00
Przetarg nieograniczony
III kwartał
2.
Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania
Dostawa
452.602,00
Przetarg nieograniczony
II kwartał


Korekta IV

PLANU ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH W ZAKŁADZIE LASÓW POZNAŃSKICH NA ROK 2017


W przedmiocie z lp. 1 zmianie uległa orientacyjna wartość netto.

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówieni publiczne
1.
Remont istniejących i budowa nowych obiektów budowlanych związanych z trasami edukacyjno-turystycznymi leśnictwa Antoninek.
Robota budowlana
524.589,74
W tym
Część I
154.418,98
Część II
370.170,76
Przetarg nieograniczony
III kwartał