logo Facebook
 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna


Zakład Lasów Poznańskich oferuje do sprzedaży drewno opałowe w bardzo atrakcyjnych cenach

  1. S4 iglaste, brzoza, liściaste miękkie ( topola, wierzba, lipa, kasztanowiec )

    a. przy jednorazowym zakupie do 10 mp cena wg cennika.

    b. przy jednorazowym zakupie powyżej 10,01 mp obniżka o 50 %


  2. S4 pozostałych gatunków

    a. przy jednorazowym zakupie do 10 mp cena wg cennika.

    b. przy jednorazowym zakupie powyżej 10,01 mp obniżka o 30 %

Obniżka cen obowiązuje do 30.06.2020 r. Ilość drewna Ograniczona.

Jednocześnie informujemy, że od 01.04.2020r. wzrasta także stawka podatku VAT na drewno opałowe z aktualnych 8 do 23%.

W związku z powyższym wzrośnie także cena brutto tego drewna.UWAGA!

Od 1 stycznia 2015 roku następuje
zmiana kont bankowych Zakładu Lasów Poznańskich.

Poniżej podajemy numery kont dla P.T. klientów ZLP:
21102040270000150212626976 - przelewy bieżące,
31102040270000110212626992 - przelewy depozytowe (wadia, kaucje ).

          ZLP prowadzi kompleksowe prace z zakresugospodarki leśnej na terenach zarządzanych, gminnych zasobach lasów komunalnych, sprawuje nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, a także podejmuje czynności dotyczące małej retencji wodnej i tworzenia zadrzewień. Ponadto wykonywane są zadania z zakresu konserwacji zieleni,architektury krajobrazu oraz jego kształtowania.

          Zakład Lasów Poznańskich jest samorządowym zakładem budżetowym, powołanym uchwałą Rady Miasta Poznania Nr LXXX/1226/V/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku.

          Zakład Lasów Poznańskich jest administratorem lasów komunalnych miasta Poznania, których powierzchnia na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 2576 ha. Obecnie nadzorem nad lasami zajmuje się 9 osób w tym czterech leśniczych zamieszkałych w leśniczówkach: Zieliniec, Antoninek, Marcelin i Strzeszynek.