logo Facebook
 

Z polecenia Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozostają zamknięte.

Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.

Szanowni Państwo


W związku z zagrożeniem koronawirusem od dnia dzisiejszego

Miasto Poznań Zakład Lasów Poznańskich informuje,

iż sprawy dotyczące wystawienia zaświadczeń potrzebnych

przy obrocie handlowym nieruchomościami realizowane

są wyłącznie drogą e-mail.

Oryginały zaświadczenia będą do odbioru po zakończeniu epidemii.


Za utrudnienie przepraszamy.


.............................................................................................

Wycinka w Lesie Marcelińskim


W związku z niesłusznie przyznaną przez Gazetę Wyborczą Zakładowi Lasów Poznańskich "czarną pyrą" za prowadzoną wycinki w Lasku Marcelińskim, wystąpiono do Redakcji Gazety o sprostowanie w formie oświadczenia za naruszenie dobrego imienia Zakładu i jego pracowników. Na przełomie roku 2019/20 prowadzono cięcia sanitarne w celu ratowania drzewostanów tego terenu. Poniżej zamieszczamy skan stanowiska ZLP w przedmiotowej sprawie wystosowany do Redakcji.Pismo do pobrania w .pdf
Ogłoszenie o sprzedaży drewna


Zakład Lasów Poznańskich oferuje do sprzedaży drewno opałowe w bardzo atrakcyjnych cenach

  1. S4 iglaste, brzoza, liściaste miękkie ( topola, wierzba, lipa, kasztanowiec )

    a. przy jednorazowym zakupie do 10 mp cena wg cennika.

    b. przy jednorazowym zakupie powyżej 10,01 mp obniżka o 50 %


  2. S4 pozostałych gatunków

    a. przy jednorazowym zakupie do 10 mp cena wg cennika.

    b. przy jednorazowym zakupie powyżej 10,01 mp obniżka o 30 %

Obniżka cen obowiązuje do 30.06.2020 r. Ilość drewna Ograniczona.

Jednocześnie informujemy, że od 01.04.2020r. wzrasta także stawka podatku VAT na drewno opałowe z aktualnych 8 do 23%.

W związku z powyższym wzrośnie także cena brutto tego drewna.UWAGA!

Od 1 stycznia 2015 roku następuje
zmiana kont bankowych Zakładu Lasów Poznańskich.

Poniżej podajemy numery kont dla P.T. klientów ZLP:
21102040270000150212626976 - przelewy bieżące,
31102040270000110212626992 - przelewy depozytowe (wadia, kaucje ).

          ZLP prowadzi kompleksowe prace z zakresugospodarki leśnej na terenach zarządzanych, gminnych zasobach lasów komunalnych, sprawuje nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, a także podejmuje czynności dotyczące małej retencji wodnej i tworzenia zadrzewień. Ponadto wykonywane są zadania z zakresu konserwacji zieleni,architektury krajobrazu oraz jego kształtowania.

          Zakład Lasów Poznańskich jest samorządowym zakładem budżetowym, powołanym uchwałą Rady Miasta Poznania Nr LXXX/1226/V/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku.

          Zakład Lasów Poznańskich jest administratorem lasów komunalnych miasta Poznania, których powierzchnia na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 2576 ha. Obecnie nadzorem nad lasami zajmuje się 9 osób w tym czterech leśniczych zamieszkałych w leśniczówkach: Zieliniec, Antoninek, Marcelin i Strzeszynek.