logo Facebook
 

Wycinka w Lesie Marcelińskim


W związku z niesłusznie przyznaną przez Gazetę Wyborczą Zakładowi Lasów Poznańskich "czarną pyrą" za prowadzoną wycinki w Lasku Marcelińskim, wystąpiono do Redakcji Gazety o sprostowanie w formie oświadczenia za naruszenie dobrego imienia Zakładu i jego pracowników. Na przełomie roku 2019/20 prowadzono cięcia sanitarne w celu ratowania drzewostanów tego terenu. Poniżej zamieszczamy skan stanowiska ZLP w przedmiotowej sprawie wystosowany do Redakcji.Pismo do pobrania w .pdf
Ogłoszenie o sprzedaży drewna


Zakład Lasów Poznańskich oferuje do sprzedaży drewno opałowe S4 gatunków liściastych i iglastych z zastosowaniem następującej bonifikaty uzależnionej od ilości zakupionego drewna:

  1. Przy jednorazowym zakupie do 10 mp cena wg cennika.
  2. Przy jednorazowym zakupie od 10,01-30 mp cena obniżona o 10% wg cennika
  3. Przy jednorazowym zakupie 30,01-50 mp cena obniżona o 20% wg cennika
  4. Przy jednorazowym zakupie 50,01 mp i więcej cena obniżona o 30% wg cennika

Drewno opałoweZakład Lasów Poznańskich oferuje do sprzedaży wysokiej jakości drewno opałowe różnych gatunków drzew w zależności od potrzeb potencjalnego nabywcy.
Dodatkowym atutem przy zakupie naszego surowca poza atrakcyjną ceną są bliskość dowozu, możliwość uzyskania doradztwa
od sprzedających drewno leśniczych w zakresie asortymentu, ceny, wartości użytkowej oraz możliwości przygotowania i transportu zakupionego drewna.

Numery kontaktowe do leśniczych znajdą Państwo w zakładce kontakt. Można także bezpośrednio kontaktować się z biurem ZLP pod nr 61 877 45 15.

Zapraszamy do nawiązania z nami współpracy.UWAGA!

Od 1 stycznia 2015 roku następuje
zmiana kont bankowych Zakładu Lasów Poznańskich.

Poniżej podajemy numery kont dla P.T. klientów ZLP:
21102040270000150212626976 - przelewy bieżące,
31102040270000110212626992 - przelewy depozytowe (wadia, kaucje ).

          ZLP prowadzi kompleksowe prace z zakresugospodarki leśnej na terenach zarządzanych, gminnych zasobach lasów komunalnych, sprawuje nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, a także podejmuje czynności dotyczące małej retencji wodnej i tworzenia zadrzewień. Ponadto wykonywane są zadania z zakresu konserwacji zieleni,architektury krajobrazu oraz jego kształtowania.

          Zakład Lasów Poznańskich jest samorządowym zakładem budżetowym, powołanym uchwałą Rady Miasta Poznania Nr LXXX/1226/V/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku.

          Zakład Lasów Poznańskich jest administratorem lasów komunalnych miasta Poznania, których powierzchnia na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 2576 ha. Obecnie nadzorem nad lasami zajmuje się 9 osób w tym czterech leśniczych zamieszkałych w leśniczówkach: Zieliniec, Antoninek, Marcelin i Strzeszynek.