logo Facebook
 

Zakład Lasów Poznańskich oferuje do sprzedaży drewno

S4 So (sosna) z zastosowaniem następujących bonifikat:

  1. Przy jednorazowym zakupie do 10 mp cena wg cennika.
  2. Przy jednorazowym zakupie od 10,01-50 mp cena obniżona o 10% wg cennika
  3. Przy jednorazowym zakupie 50,01-100 mp cena obniżona o 20% wg cennika
  4. Przy jednorazowym zakupie 100,01 mp i więcej cena obniżona o 30% wg cennika

Cena dotyczy sprzedaży drewna loco las. Ilość drewna ograniczona.
Preferencyjny system sprzedaży obowiązuje do 30.06.2019 r.


Sprzedaż drewna

    W okresie zimowym t.j. poza okresem lęgowym ptaków, wykonywane są prace z zakresu użytkowania lasu, które wynikają wyłącznie z potrzeb: hodowlanych, ochrony lasu, odnowienia starodrzewia, czy też z potrzeby regulacji składu gatunkowego drzewostanu. Pozyskane drewno układa się w stosy lub mygły nabijając numery i pieczęć lasów miejskich (cechówka), które staje się tym samym towarem na sprzedaż.

    Każdy kupujący drewno z lasów komunalnych ma pewność otrzymania towaru najwyższej jakości, zgodnego z obowiązującymi normami sortymentacji surowca drzewnego, pozyskanego w lasach, gdzie prowadzi się trwale zrównoważoną gospodarkę leśną. Rosnąca powierzchnia lasów komunalnych, rosnąca zasobność, przyrost i wiek drzewostanów jest doskonałą rekomendacją dla wieloletniej pracy poznańskich leśników.

  • Leśnictwo Zieliniec, Naramowice, Antoninek tel: 512-387-207 - Ireneusz Kamiński
  • Leśnictwo Marcelin, Dębina tel: 512-387-107 - Janusz Ziałacki
  • Leśnictwo Strzeszynek tel: 512-386-975 - Andrzej Heigelmann

Ogłoszenie

Zakład Lasów Poznańskich oferuje do sprzedaży drewno S4 lm ( liściaste miękkie np. : topola, wierzba, kasztanowiec, lipa ) z zastosowaniem następujących bonifikat:

  1. Przy jednorazowym zakupie do 9 mp cena wg cennika.
  2. Przy jednorazowym zakupie od 10-19 mp cena obniżona o max 10% wg cennika
  3. Przy jednorazowym zakupie powyżej 19 mp cena obniżona o max 25% wg cennika

Cena dotyczy sprzedaży drewna loco las. Ilość drewna ograniczona.
Preferencyjny system sprzedaży obowiązuje do 30.06.2019r.

Sprzedaż bezpośrednio prowadzą leśniczowie Zakładu Lasów Poznańskich