logo Facebook
 

Korekta do planu zamówień publicznych na rok 2018


Zakład Lasów Poznańskich nie planuje udzielenia zamówień publicznych

w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych.


Plan Zamówień Publicznych


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W ZAKŁADZIE LASÓW POZNAŃSKICH NA ROK 2018

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówieni publiczne
1. Budowa placu zabaw na terenie Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo
Robota budowlana
203.252,00
Przetarg nieograniczony
III kwartał


Pan Zamówień Publicznych


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W ZAKŁADZIE LASÓW POZNAŃSKICH NA ROK 2017

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne
1.
Remont istniejących i budowa nowych obiektów budowlanych związanych z trasami edukacyjno-turystycznymi leśnictwa Antoninek.
Robota budowlana
907.090,00
Przetarg nieograniczony
I kwartał
2.
Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania
Dostawa
665.700,00
Przetarg nieograniczony
I kwartał


Korekta

PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W ZAKŁADZIE LASÓW POZNAŃSKICH NA ROK 2017


W przedmiocie z lp. 1 i 2 zmianie uległ termin wszczęcia postępowania

oraz orientacyjna wartość netto w zł

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówieni publiczne
1.
Remont istniejących i budowa nowych obiektów budowlanych związanych z trasami edukacyjno-turystycznymi leśnictwa Antoninek.
Robota budowlana
841.660,00
Przetarg nieograniczony
II kwartał
2.
Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania
Dostawa
452.602,00
Przetarg nieograniczony
II kwartał


Korekta II

PLANU ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH W ZAKŁADZIE LASÓW POZNAŃSKICH NA ROK 2017


W przedmiocie z lp. 1 zmianie uległa orientacyjna wartość zamówienia, w przedmiocie

z lp. 2 zmianie uległ termin wszczęcia postępowania.

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówieni publiczne
1.
Remont istniejących i budowa nowych obiektów budowlanych związanych z trasami edukacyjno-turystycznymi leśnictwa Antoninek.
Robota budowlana
612.350,00
Przetarg nieograniczony
II kwartał
2.
Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania
Dostawa
452.602,00
Przetarg nieograniczony
III kwartał


Korekta III

PLANU ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH W ZAKŁADZIE LASÓW POZNAŃSKICH NA ROK 2017


W przedmiocie z lp. 1 i 2 zmianie uległ termin wszczęcia postępowania.

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówieni publiczne
1.
Remont istniejących i budowa nowych obiektów budowlanych związanych z trasami edukacyjno-turystycznymi leśnictwa Antoninek.
Robota budowlana
612.350,00
Przetarg nieograniczony
III kwartał
2.
Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania
Dostawa
452.602,00
Przetarg nieograniczony
II kwartał


Korekta IV

PLANU ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH W ZAKŁADZIE LASÓW POZNAŃSKICH NA ROK 2017


W przedmiocie z lp. 1 zmianie uległa orientacyjna wartość netto.

L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Orientacyjna wartość netto w zł
Przewidywany tryb zamówienia
Termin wszczęcia postępowania o zamówieni publiczne
1.
Remont istniejących i budowa nowych obiektów budowlanych związanych z trasami edukacyjno-turystycznymi leśnictwa Antoninek.
Robota budowlana
524.589,74
W tym
Część I
154.418,98
Część II
370.170,76
Przetarg nieograniczony
III kwartał